Datça

Datça

Knidos Datça'da bulunan D Maris Bay'a yaklaşık olarak 69 km uzaklıkta bulunan antik bir yerleşim alanıdır. Knidos antik çağda bilim , mimari ve sanat açısından oldukça gelişmiş bir şehir olmuştur. Bu tarihi kentin en güzel yanı , burada bulunan mevsimleri ve saati gösteren güneş saatidir. En çekici turistik özelliği Afrodit Tapınağıdır ve Knidosun en yüksek noktasında yer alan ve hala kullanılan Apollon Tapınağı bölgenin en şaşırtıcı tarihi yerlerden biridir.

Datça denildiğinde ziyaret etmek için başka bir yer de, bölgenin tipik mimari özelliklerini sergileyen güzel eski taş evleri olan Eski Datça'dır. Kızlan ve yel değirmenleri bölge için bir sembol haline gelmiştir ve Eski Datça ile Hızırşah köyleri arasında bazı seramik üreticilerinin kalıntıları vardır. Milattan Önce 4. Yüzyılda da çalıştığı var sayılan ve Selçuklular döneminden miras kalan camiinin restore edilmiş halini burada bulabilirsiniz.